RØRLEGGERCOMPANIET AS | Din totalleverandør av rørleggertjenester
Din sprinklerpartner
- En brannsikker leverandør som beskytter mennesker, eiendom og miljø
Rørleggercompaniet AS er en landsdekkende leverandør av komplette automatiske slukkesystemer. Gjennom våre gode innkjøpsavtaler kan vi tilby produkter og tjenester til særdeles konkurransedyktige priser og betingelser. Vi leverer slokkeanlegg til alle typer boliger og næringsbygg. I vårt sortiment finner du produkter og løsninger fra markedsledende produsenter innen sprinkler, vanntåke, og brannsikkerhet. Vi bistår deg gjennom hele prosessen - fra prosjektering til komplett overtagelse av et FG-godkjent automatisk slukkeanlegg.

Hva er et sprinkleranlegg?
Sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg tilhører kategorien automatiske slokkeanlegg. Denne typen anlegg er en svært viktig og effektiv "brannvakt" som redder liv og verdier hver eneste dag. Når en brann først starter, kan den raskt komme ut av kontroll og gjøre uopprettelig skade. Et automatisk slokkeanlegg har egenskaper som gjør at det kan slukke eller kontrollere brannen i en tidlig fase, noe som begrenser omfanget av skadene og hindrer at liv og verdier går tapt. Enkelt forklart er dette et anlegg med et rørsystem som slipper ut vann som brannslukkemiddel over et større areal. Det finnes hovedsaklig tre forskjellige typer anlegg som kan brukes i bygg:

  • Våtanlegg
  • Tørranlegg
  • Glykolanlegg

Et våtanlegg er den mest brukte typen, og er et anlegg som står med vann og trykk i rørene hele tiden, og frem til dysene (som også kalles sprinklerhoder). Når det oppstår brann, er det kort vei for vannet frem til brannen. Ved en gitt temperatur - som varierer fra 57°C til 141°C - sprenges en glassbulbe i dysen, og ventilen i dysen åpner og slipper ut vann.

Et tørranlegg er ikke konstant fylt med vann og benyttes vanligvis i soner der det er fare for frost som eksempelvis lastesoner, kjølerom, kaldloft o.l. Dysene som monteres i tørranlegg er av samme type som for våtanlegg. Funksjonen er også den samme, men istedet for at rørene er fylt med vann, så er de vanligvis fylt med trykkluft. Når en dyse blir utløst, slippes luft ut først, og trykket faller. Dermed åpner sprinklerventilen opp og slipper inn vann. Vannet skal nå fram til den utløste dysen i løpet av maksimalt 60 sekunder.

Et glykolanlegg fungerer langt på vei på de samme prinsippene som våtanlegg, men anlegget er fylt med frostvæske i stedet for vann, som beskyttelse mot frostskader. Glykolanlegg er et alternativ til tørranlegg i frostsoner, og brukes vanligvis når det kun trengs et fåtall sprinklerhoder til å dekke et begrenset areal. Glykolblandingen må ha et frysepunkt som er lavere enn minimumstemperaturen i det aktuelle området, og væsken må skiftes ut med noen års mellomrom. Nivået på glykol-/frostvæske i anlegget bør kontrolleres årlig, for å sikre at det stopper kuldegradene fra å fryse anlegget

Hvilket anlegg burde jeg velge?
Hvilket anlegg som er riktig for ditt bygg eller ditt prosjekt avhenger av flere faktorer. Snakk med oss om valg av type anlegg. Vi bistår deg med prosjektering, montering og evt. ettersyn av automatiske brannslukkeanlegg.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat ;)