RØRLEGGERCOMPANIET AS | Din totalleverandør av rørleggertjenester
Effektiv måling og tiltak mot radon
- Ditt inneklima er viktig for din helse - bestill måling i dag
Radon er en radioaktiv edelgass og reagerer med fluor. Ved standard trykk og temperatur er radon fargeløs, luktfri og smaksløs. Radon er diamagnetisk, noe som betyr at den frastøtes av et eksternt magnetfelt. Radon er med sine 9,73 kg/m3 den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Radon er en gass som øker risikoen for lungekreft. Isotopen 222Rn er klassifisert som kreftfremkallende stoff, kategori 1 av IARC.

Hva sier Staten Strålevern?
Statens Strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. Som nevnt, så øker radongass risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høy radonnivået er. Det er enkelt å måle radon, og ved hjelp av sporfilmmetoden kan man finne årsmiddelverdien. Årsmiddelverdien er den som bestemmer om tiltak bør iverksettes. Verdier over 100 Bq/m3 anbefales utbedret.

Bestill din måling i dag
Rørleggercompaniet AS bistår deg og leverer sporfilmer, godkjent testrapport fra akkreditert laberatorium og utfører tiltak mot høye radonverdier. Vi leverer radonbrønner, radonavsug, tettemidler, mansjetter, butyl-produkter m.m. til særdeles konkurransedyktige priser. Vi bistår deg med:

  • Lokalisere kilden til radonproblemet
  • Prosjektering av tiltak og utførelse av tiltak
  • Grundig dokumentasjon av utført måling og tiltak
Det som utføres og leveres av oss, leveres med grundig dokumentasjon på både måling og eventuelle utførte tiltak. Med slik dokumentasjon har du et kvalifiserende dokument i forbindelse med salg- og eller utleie av egen eller andre boliger. Vår dokumentasjon leveres samlet i et eget profesjonelt hefte som du stolt kan vise frem til takstmenn, ingeniører og andre som ønsker nærmere informasjon om hva som er målt og eventuelt utført.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat ;)